16e Gr\ Prins van Jeruzalem

Uit: The Intermediate Degrees 1 - 17, 1990.

The Officers in this Degree are the same as in the 15. except that Darius is the King. The Candidate is again Zerubbabel. The Jewel is a Gold Triangle engraved with Masonic symbols: the Clothing. Apron and Sash; and the Degree colour, Green and Red.
Owing to the difficulties caused by the action of the Samaritans and the Edict of Artaxerxes, the Elders of the Jews decided to send an Embassy to Babylon to seek relief. Zerubbabel, with four attendants, sets out for Babylon, and on his arrival there presents Letters from the Elders praying that the Edict of Artaxerxes be rescinded, and that of Cyrus confirmed.
Darius grants their request; and, to enhance his authority. Zerubbabel is created Prince of Jerusalem, thus setting him on a panty with the other Prince-Governors of the Provinces beyond the River.
Bearing the desired Edict, which imposes severe penalties upon any who interfere with the work in Jerusalem, the Embassy returns to the city, where it is received with great rejoicings. Thereafter the work on the building of the Temple and the restoration of the walls of the city is unhindered. The older men among the Jews lamented the impossibility of recovering the Five Precious Things, but Josephus relates that the people in general were contented with their present condition.
The legend adds that shortly before the dawn of the Christian Era this Temple was replaced by a third, erected by Herod, which was in turn destroyed when the Roman army put down the rebellion of the Jews in A.D. 70; since that time. Masons have erected Temples in their hearts.

Deze tekst komt uit het boek Maonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).
 
De Koning Darius (Hebreeuws: Drjaws = Dr-Jahwe of Wijsheids Gods) kroont Zerubbabel tot Vorst van Jeruzalem (Jeru-Salem = Oord des Vredes). De naam van deze Vorst is waard om nader beschouwd en geanalyseerd te worden. Babel
= Bab-Elani en betekent: de Poort Gods.
In het Bijbels Woordenbeek van prof. Bhl werdt Zerubbabel verklaard als Zr-Babili = Spruit van Babylon, hetgeen mij niet bevredigt. Beter lijkt mij, ook myst\-symb\: Zruh of Zerah betekent Opstijging of ook : Hij, die weent. Wij krijgen daarmede: Zruh-Bab-Elani = Hij, die weent in de Poort Gods of wel: ,,Hij, op de Drempel van Gods Wereld. Dit is een Ingewijde en in deze zin is Zerubbabel ook het Onsterflijke Ego in de mens, die de Inwijdingen ontvangt.
In Hoofdstuk XL van het Boek van de Profeet Ezechil beschrijft deze een visioen dat God hem toont in het l4de (!) jaar na de vernietiging van de T\ en in vers 3 geeft Ezechiel een beschrijving van de Bouwheer van de 2e T\ ,,wiens gedaante was als de gedaante van koper (dus een Aziaat met koperkleurige huid), en in zijn hand was een linnen (meet-) snoer en een meetriet (yared); en ,,Hij stond in de Poort. Dit laatste duidt nu op Zerubbabel. De ,,Poort is in de Gr\Pyr\ de Voorhof vr de Koningskamer, dus na de ,,Drempel. Zerubbabel staat in het Voorportaal van Goddelijkheid.
De ritus stelt een voorval voor in het Paleis van Darius, waar de Satrapen van Assr en Medina de koning trachten te vleien, terwijl Zerubbabel de Koning de harde Waarheid durft te zeggen. Darius had nl. gevraagd wat het Machtigste op aarde was. De Satraap van Assr zegt : de verblindende schittering en schoonheid van s Konings Hofhouding. De Satraap van Medina meent: de grootse majesteit van de Koning, die al zijn vijanden overwint. Als Darius tenslotte het oordeel vraagt van zijn gevangene (want de Joden zijn nog in ballingschap), antwoordt Zerubbabel, dat het hem grieft, dat de Koning het oor lwent aan vleierij en dat grote Vorsten slechts n enkele richtsnoer mogen hebben en niet meer dan die ene, nl. de Waarheid, want dit is het Machtigste op aarde.
Om dit antwoord bevrijdt de Koning hem en zijn landgenoten en om hem zijn gunst en vriendschap te tonen, beveelt bij Zerubbabel naar Jeruzalem te trekken met alle gouden en zilveren vaten van de T\ en een Tweede T\ te bouwen op de fundamenten van de Eerste. Natuurlijk speuren wij hier een Myst\.
Schittering en Overwinning zijn de namen van de beide Sephires, waarheen de Vrijm\ van de l4de Gr\ zijn schreden richt. Wanneer hij verwacht, zoals de beide Satrapen en Vazallen van Darius, dat hier het Eindpunt zal worden bereikt, dan is hij verloren en zal s Konings gunst hem niet verhogen. Wie echter, als Zerubbabel, weet en erkent, dat alleen Waarheid en niets dan Waarheid onze richtsnoer moet wezen, die zal tot Vorst van het Oord des Vredes gekroond kunnen worden.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Prins van Jeruzalem (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Prince of Jerusalem (Amerikaans, 1835).