Inzagedossier organisaties van dienstplichtigen


Bij de MIVD is inzage gevraagd in de documenten met betrekking tot organisaties van dienstplichtigen, zoals de VVDM en de 'witte' BVD (Bond voor Dienstplichtigen).

Hierop is uiteindelijk een omvangrijke stapel papier verstrekt, waar geen enkele logische ordening in was te ontdekken. Veel stukken waren van slechte kwaliteit (of wel heel licht, of wel heel donker).
De stukken zijn, min of meer, chronologisch geordend toegankelijk gemaakt. Daarbij zijn pamfletten e.d. van deze organisaties, voor zover die zich bij de stukken bevonden, niet opgenomen.

 


Terug